ДЕЖУРСТВО

növbətçilik, növbə
ДЕЕСПОСОБНОСТЬ
ДЕЗЕРТИР

Digər lüğətlərdə