ДЕЛИКАТЕС

delicates, məzə (zərif yemək)
ДЕЛЕЖ
ДЕЛИКАТНОСТЬ

Digər lüğətlərdə