ДЕНАТУРАТ

denaturat (zəhərli spirt)
ДЕНАТУРАЛИЗОВАТЬ
ДЕНОМИНАЦИЯ

Digər lüğətlərdə