ИЗГОЛОВЬЕ

1. Baş tərəf, baş; 2. Yastıq, balış, başaltı
ИЗГНАТЬ
ИЗГОТОВИТЬ

Digər lüğətlərdə