ОБВИНЕНИЕ

ittiham etmə, taqsırlandırma, ittiham, ittihamnamə, ittihamçı, ittihamçı tərəf
ОБВАЛ
ОБВИНИТЬ

Digər lüğətlərdə