ОБЛАДАНИЕ

sahib olma, malik olma, yiyələnmə
ОБЛАГОРОДИТЬ
ОБЛАДАТЬ

Digər lüğətlərdə