УБОЖЕСТВО

1. şikəstlik, bədən nöqsanı; 2. heçlik, boşluq, mənasızlıq, miskinlik, əhəmiyyətsizlik
УБЛАЖИТЬ
УБОР

Digər lüğətlərdə