УВЕРСТАТЬ

səhifə və ya sətir şəklində bağlamaq, yerləşdirmək
УВЕРИТЬ
УВЕРТЮРА

Digər lüğətlərdə