УВЕСЕЛЯТЬ

şənləndirmək, güldürmək, əyləndirmək, könlünü açmaq
УВЕСЕЛИТЕЛЬНЫЙ
УВЕСИТЬ

Digər lüğətlərdə