УВЛЕЧЕНИЕ

1. həvəs, maraq, şövq, meyl, qapılma, baş qarışma; 2. ruh yüksəkliyi, vəcd, ehtiras, həyəcan; 3. vurulma, aludə olma, bənd olma, vurğunluq
УВЛАЖНИТЬ
УВЛЕЧЬ

Digər lüğətlərdə