УГОВОРИТЬ

1. inandırmaq, yola gətirmək, razı salmaq, dilə tutmaq, qane etmək
УГОВОР
УГОДИТЬ

Digər lüğətlərdə