ХАМЕЛЕОН

1. buqələmun; 2.xamelyon (müxtəlif məhlullarda rəngini təmamilə dəyişən kaliumhupermanqant)
ХАМ
ХАМИТЬ

Digər lüğətlərdə