ХИТРОСТЬ

hiyləgərlik, hiylə, biclik, fənd, bacarıq, ustalıq, məharət
ХИТРИТЬ
ХИТРЫЙ

Digər lüğətlərdə