ХОДКОСТЬ

iti getmə, yeyinlik, tez satılma., işə getmə, rəvaclıq
ХОДИТЬ
ХОЖДЕНИЕ

Digər lüğətlərdə