ХОЖДЕНИЕ

yerimə, getmə, gəzmə, dolaşma, hərəkət etmə
ХОДКОСТЬ
ХОЗЯИН

Digər lüğətlərdə