ШАБАШИТЬ

işi qurtarmaq
ЧУЯТЬ
ШАГ

Digər lüğətlərdə