ШУШУКАТЬ

1. xışıldamaq; 2. pıçıldamaq
ШУМЕТЬ
ЩАВЕЛЬ

Digər lüğətlərdə