ЩЕДРОСТЬ

comərdlik, əliaçıqlıq, səxavət
ЩЕДРО
ЩЕДРЫЙ

Digər lüğətlərdə