БАГЪЛАМА

туьрк, сущ.; -ди, -да; -яр, -йри, -йра куьлуь-шуьлуь кутуна тӀвал гуз жедай парчадин кӀус, чӀук, еке яйлух. # ~ ахъаюн, ~диз тӀвал гун, ~ машинда эцигун. ~дик шейэр кутун, аялдин парталар квай ~. Сейрана рахаз-рахаз чилел алай багълама вахчуна ва ахъайна килцгна, кӀватӀ хъувуна. 3. Э. Йифен тӀурфан.

БАГЪИШУН
БАГЪЛУ

Digər lüğətlərdə