КАКУРВАЛ

əyrilik, əyri şeyin halı.
КАКУР
КАКУРУН

Digər lüğətlərdə