ОБЛЕТЕТЬ

сов. 1. dövrəvi uçmaq, uçub dövrə vurmaq ..., ...hər yerini gəzmək (təyyarə ilə); облететь вокруг озера gölün üzərində dövrə vurmaq; 2. ötmək, keçmək (uçuşda); 3. məc. yayılmaq, çatmaq (xəbər, səs, şayiə haqqında); радостная весть облетела всю область şad xəbər bütün vilayətə yayıldı; 4. tökülmək (yarpaq, çiçək); yarpağı tökülmək.

ОБЛЕТЕЛЫЙ
ОБЛЕЧЕНИЕ

Digər lüğətlərdə