РАБОТЯГА

м и ж dan. çalışqan adam, işlək adam.

РАБОТОСПОСОБНЫЙ
РАБОТЯЩИЙ

Digər lüğətlərdə