РАДУЖНЫЙ

прил. 1. əlvan, rəngbərəng; 2. məc. sevindirici, ümidverici, xoş; радужные надежды sevindirici ümidlər; ı радужные мечты ümidverici xəyallar; 3. в знач. сущ. радужная ж köhn. dan. yüzlük (çar vaxtında yüzmanatlıq kağız pul); ◊ радужная оболочка (anat.) qüzehi qişa (gözün əlvan təbəqəsi); видеть (представлять) в радужном свете hər şeyi al-əlvan görmək.

РАДУЖНИЦА
РАДУШИЕ

Digər lüğətlərdə