ДАВЛЕНИЕ

1. Təzyiq; 2. Sıxışdıma, təzyiq etmə, təzyiq göstərmə; 3. Əzmə, basma
ДАВИТЬ
ДАВНИЙ

Digər lüğətlərdə