ДЕДЕКТОР

detektor, dalğatutan (bütün hadisələrin qanunauyğunluğu və səbəbiyyət əlaqəsindən asılı olduğu haqqında nəzəriyyə)
ДЕГРАДАЦИЯ
ДЕДУКЦИЯ