НАГОТОВЕ

hazır, hazır bir vəziyyətdə, amadə
НАГОН
НАГРАДА

Digər lüğətlərdə