НАДПИСКА

1. Üstünü yazma; 2. Düzəliş, əlavə (yazıda)
НАДОЛГО
НАДПИСЬ

Digər lüğətlərdə