НАЗЫВАТЬ

adlandırmaq, ad qoymaq, çağırmaq
НАЗРЕТЬ
НАИМЕНОВАНИЕ

Digər lüğətlərdə