ОБВИНИТЬ

1. Taqsırlandırmaq, müqəssir etmək, günahkar bilmək, qınamaq; 2. Ittiham etmək, müttəhim hesab etmək
ОБВИНЕНИЕ
ОБВИНЯЕМЫЙ

Digər lüğətlərdə