ОБКУРИТЬ

1. Çəkib yaxşılaşdırmaq (təzə çubuğu, müştüyü və s.); 2. Tüstü vermək, tüstüyə vermək, tüstülətmək, tüstü il
ОБКАТКА
ОБЛАГОДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ

Digər lüğətlərdə