РАВНЕНИЕ

1. bərabərləşdirmə, tənləşdirmə; 2. bərabərləşmə, tənləşmə; 3. tutuşdurma, müqayisə etmə, müqayisə; 4. tən tutma, bir tutma; 5. ha
РАВЕНСТВО
РАВНИНА

Digər lüğətlərdə