УВЕРТЮРА

1. müqəddimə(operada, baletdə); 2. uvertüra (orkestr üçün yazılmış kiçik musiqi əsəri)
УВЕРСТАТЬ
УВЕСЕЛИТЕЛЬНЫЙ

Digər lüğətlərdə