УГАСНУТЬ

1. sönmək, keçmək; 2. yox olmaq, yox olub getmək, sönüb getmək
УГАСАНИЕ
УГЛЕВОД

Digər lüğətlərdə