УГНЕТАТЬ

1. zülm etmək, əsarət altına almaq, istismar etmək; 2. məc. əzmək, incitmək, əziyyət vermək, sıxıntı vermək
УГЛОВОЙ
УГОВОР

Digər lüğətlərdə