ЩЕКОТКА

1. qıdıq
ЩЕКОТАТЬ
ЩЕЛЕВАТЫЙ

Digər lüğətlərdə