ЯВЛЕНИЕ

1. hadisə; 2. şəkil (səhnə tamaşasında); 3. gəlmə, görünmə, üzə çıxma, təzahür, zahir olma
ЯВИТЬСЯ
ЯВНО

Digər lüğətlərdə