АВАМВАЛ

ignorance.
АВАМ
АВАМВИЛЕЛДИ

Digər lüğətlərdə