КЪАБАЧИ

(-ди, -да, -яр) 1. hoqqabaz, oyunbaz, təlxək, məzhəkəçi, masqarabaz; 2. məc. kələkbaz, fırıldaqçı.
КЪАБАХ
КЪАБАЧИ

Digər lüğətlərdə