ТАБАШИР

tabaşir (yumşaq, ağ əhəngdaşı; əhəndaşı parçası, tozu və ya məhlulu).
ТАБАСАРАНВИ
ТАБВАЛ