АКСИОМА

ж aksioma (1. isbata ehtiyacı olmayan müddəa; 2. danılmaz həqiqət).

АКСЕССУАР
АКСИОМАТИКА

Digər lüğətlərdə