АКСИОМА

aksioma (1. Isbata ehtiyacı olmayan müddəa 2. Danılmaz həqiqət)
АКСЕССУАР
АКСИОМАТИЧЕСКИЙ

Digər lüğətlərdə