ДЕСЯТКА

1.onluq, 2. 10 nömrəli; 3. Onmanatlıq
ДЕСПОТИЧНОСТЬ
ДЕТАЛИЗАЦИЯ

Digər lüğətlərdə