НАДПИСЬ

1. Yazı; 2.kitabə (daş, metal, ağac və s. Üzərində yazılmış qədim yazı)
НАДПИСКА
НАДРЕЗ

Digər lüğətlərdə