НАЗРЕТЬ

1. Yetişmək, dəymək; 2.vaxtı çatmaq, yaxınlaşmaq, labüd olmaq
НАЗНАЧЕНИЕ
НАЗЫВАТЬ

Digər lüğətlərdə