РАДЕНИЕ

1. kömək, himayə, qeydkeşlik, can yadırma; 2. bəzi təriqətlərdə: yüyürmək, atılıb düşmək, hərlənmək və s. şəklində keçiril
РАВНЯТЬ
РАДЕТЬ

Digər lüğətlərdə