УБАВИТЬ

1. azaltmaq, əksiltmək; aşağı salmaq; 2. qısaltmaq, gödəltmək; 3. əksilmək, azalmaq
ТЯНУТЬ
УБЕДИТЕЛЬНЫЙ

Digər lüğətlərdə