УВЕСИТЬ

1. çəkidə aldatmaq, əksik çəkmək, əksik vermək
УВЕСЕЛЯТЬ
УВЕСТИ

Digər lüğətlərdə