УВЯДАТЬ

1. solmaq, saralıb solmaq, soluxmaq, təravətini itirmək
УВОЛЬНИТЕЛЬНЫЙ
УВЯЗАТЬ

Digər lüğətlərdə