УВЯЗАТЬ

bağlamaq, sarımaq, uyğunlaşdırmaq, əlaqələndirmək
УВЯДАТЬ
УГАДКА

Digər lüğətlərdə