ХАМИТЬ

qanmazlıq etmək, ədəbsizlik etmək, tərbiyəsizlik etmək
ХАМЕЛЕОН
ХАНЖА

Digər lüğətlərdə